Ugartondoko etxebizitzen izen ematea, azken txanpan

Uztailaren 27ra arteko epea dute interesdunek, Ugartondoko babes ofizialeko 46 etxebizitzetan eta 46 etxebizitza tasatuetan izen emateko epea. Eskabideak udal erregistroan aurkeztu behar dira. Argibide gehiago: usurbil.eus / 943 371 951

Zozketara arteko prozedura urratsez urrats

- Interesdunek eskabideak Usurbilgo Udal erregistroan aurkezteko uztailaren 27ra arteko epea egongo da.

- 10 egun izango ditu gero eskatzaileak, eskabidean egon daitezkeen akatsak zuzendu edo agiriak osatzeko.

- Eskabideak aztertuko ditu Udalak. Gero onartutakoen eta baztertutakoen behin behineko zerrenda argitaratuko du. 10 eguneko epea egongo da gero erreklamazioak aurkezteko.

- Aurkeztutako erreklamazioak erantzun, behin-behineko zerrenda zuzendu eta Udalak behin betiko onartuko du.

- Eskatzaileak zuzenean sartuko dira zerrendetan eta kupoetan.

- Etxebizitzen zozketa. Zerrenda eta kupo bezainbat zozketa egingo dira, orokorra barne dela.

- Etxebizitzen behin behingo esleipendunen zerrenda udal iragarki-taulan jarriko dute ikusgai.

- Itxarote-zerrenda osatuko da etxebizitza esleitu ez zaien eskatzaileekin.

- Zozketatik ateratako behin behineko esleipendunen zerrendak eta itxarote-zerrendak Alkatetza dekretuz onartuko dira eta iragarki-taulan jarriko dira ikusgai.

- Interesdunek errekurtsoak aurkezteko aukera izango dute. Hurrengo pausoa, esleipenaren formalizazioa.