2019/06/25 18:00

Deialdia

Udalbatza berriaren 2019-23 legealdiko lehen osoko bilkura

Udalbatza berriaren 2019-23 legealdiko lehen osoko bilkura
udalbatza aretoa, Usurbil

Ordua: 18:00.
Tokia: udalbatza aretoa.
Deitzailea: Usurbilgo Udala.
Gai zerrenda:
1.- Eraketa bilkurako aktaren onespena.
2.- Udal Arautegi Organikoaren aldaketa (Udalbatzarraren ohiko eguna aldatzea).
3.- Batzorde informatzaileen kopurua, izena eta osaketa.
4.- Zinegotzi liberatuen dedikazioa eta ordainsaria.
5.- Udal ordezkaritza beste organo eta erakundeetan.
6.- Alkatearen dekretuen berri ematea:
6.1.- 2019/569 dekretua: Tokiko Gobernu Batzarreko kideen izendapena.
6.2.- 2019/570 dekretua: Alkateordeen izendapena.
6.3.- 2019/575 dekretua: Alkatearen hainbat eskumenen eskuordetzea.
7.- Udal talde politikoen eraketaren berri ematea.
8.- 2019/464 dekretua berrestea.
9.- 2019/474 dekretua berrestea.
10.- Galdera-eskaerak.