2021/12/23 18:00

Deialdia

Ezohiko udalbatzarra

Ezohiko udalbatzarra
Usurbilgo Udaleko udalbatza aretoa, Usurbil

Ordua: 18:00.
Tokia: Usurbilgo Udaleko udalbatza aretoa.
Deitzailea: Usurbilgo Udala.
Gai zerrenda: 
1-2021/10/28ko bilkurako aktaren onespena.
2-Alkatetzako dekretu hauen berri ematea: 2021eko azaroaren 22tik abenduaren 17ra (2021/988-2021/1058).
3-HAASetako A-78 (Zapategi) eremuko hirigintza ezaugarrien Aldaketa Puntuala sustatzeko Michelin España y Portugal S.A., Gureak Lanean S.A., Balfer Norte S.L. eta Usurbilgo Udalaren artean izenpetu beharreko Hirigintza Hitzarmena behin betiko izaeraz onartzea.
4-HAASetako A-96 (Portalmusu) eta A-97 (Komentua) eremuen hirigintza eraikigarritasuna haunditzeko Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualaren (04 aldaketa) hasierako onarpena.
5-Galdera eta eskaerak.