2022/05/26 18:00.

Deialdia

Ohiko udalbatzarra

Ohiko udalbatzarra
Usurbilgo Udaleko udalbatza aretoa, Usurbil

Ordua: 18:00.
Tokia: Usurbilgo Udaleko udalbatza aretoa.
Deitzailea: Usurbilgo Udala.
Gai-zerrenda:
1-2022ko martxoaren 31ko bilkurako aktaren onespena.
2-Alkatetzako dekretu hauen berri ematea: 2022ko apirilaren 25etik maiatzaren 20ra (2022/439-2022/555).
3-Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (2020-2022): Gazteria eta Hezkuntza sailetako 2022ko eranskinen aldaketa.
4-2023. urterako herriko jaieguna izendatzea.
5-HAASetako A-90 (Elutx) eremuko HEU 90.5 exekuzio unitatearen garapena bideratzeko Orbegozo Salsamendi anai-arreben eta Usurbilgo Udalaren artean izenpetu beharreko Hirigintza Hitzarmena hasierako izaeraz onartzea.
6-HAASetako S-5 (Olarriondo) Sektorea antolatu eta kudeatzeko sektoreko jabeen eta Usurbilgo Udalaren artean izenpetu beharreko Hirigintza Hitzarmena behin betiko izaeraz onartzea.
7-HAASetako A-96 (Portalmusu) eta A-97 (Komentua) eremuen hirigintza eraikigarritasuna handitzeko Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (04 Aldaketa). Behin betiko onarpena.
8-Usurbilgo Udala eta Asociación de Jubilados y Pensionistas "Arrate"-ren arteko hitzarmena.
9-Usurbilgo Udala eta Asociación de Jubilados y Pensionistas "Gure Elkartea"-ren arteko hitzarmena.
10-Usurbilgo Udala eta "Gure Pakea" Erretiratu eta Pentsiodunen Elkartearen arteko hitzarmena.
11-Artzabal jubilatu egoitzako tabernaren kudeaketa zerbitzua emateko kontratuaren 2. luzapena.
12-Mozioa: Usurbilgo udalerriko esparruan eukaliptoa landatzea debekatzea.
13-Galdera eta eskaerak.