2023/01/26 18:00

Deialdia

Udalbatzarra

Udalbatzarra
udalbatza aretoa, Usurbil

Ordua: 18:00.
Tokia: udalbatza aretoa.
Gai-zerrenda:
1.-Aurreko bilkuretako akten onespena:
1.1.- 2022ko urriaren 27ko bilkurako aktaren onespena.

1.2.- 2022ko azaroaren 24ko bilkurako aktaren onespena.
2.- Alkatetzako dekretu hauen berri ematea: 2022ko abenduaren 20tik 2023ko urtarrilaren 20ra (2022/1216-2023/55).
3.- 11. kreditu aldaketaren berri ematea (2022KALD0011).
4.- Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren jendaurreko epealdia luzatzea.
5.- 2023 urterako Usurbilgo herri barruko taxien tarifa berriak onartzea (HZ.06/2023-0020).
6.- PERTE uraren zikloaren digitalizazioa. Taldea osatzea (AGASA eta zenbait udal).
7.- PERTE uraren zikoaren digitalizazioa. Dirulaguntza eskaera.
8.-Galdera eta eskaerak.